X

Subscribe to recent blog articles via E-MAIL.

link

BLOG
Financial Solutions
18 Dec 2017

Stort tack för att du gjort 2017 till ett så bra år!

… Dennis Blennskog blickar tillbaka på året som gått

Så har då ännu ett år passerat. Fantastiskt vad tiden går fort när man verkar inom en spännande bransch, i ett storsatsande företag med kunder som i de flesta fall har en imponerande utvecklingskurva! Jag har försökt sammanfatta några intryck från året som gått och också vad jag tror kommer bli viktiga faktorer framöver för att fortsätta vara riktigt lyckosamma.

Under 2017 har Sverige som helhet fortsatt att utvecklas i en bra takt. Konjunkturen ligger fortsatt på en hög nivå och även om fastighetsmarknaden fått sig en törn i slutet av året så pekar många underliggande faktorer på att även 2018 kommer vara ett år med hög fart i Sverige.

Trenden med ökad outsourcing inom de områden som Arvato verkar i fortsätter att öka och Arvatos tjänster med faktura- och inkassoprocesser i grunden i kombination med olika typer av finansiella lösningar efterfrågas allt mer. Vi har sett en del större affärer inom vår bransch där nya aktörer dyker upp och detta är en konsekvens av att vår marknad och bransch ses som väldigt intressant. Denna utveckling gör framtiden än mer spännande och gör att vi alla inom branschen pressas till en ännu högre utvecklingstakt för att ligga i framkant.

Arvato har en unik position beträffande geografisk täckning för våra finansiella tjänster (där vi finns på 22 olika marknader) men även inom andra områden. Under 2017 har vi arbetat hårt för att nyttja denna position vilket inneburit att vi jobbat mer och mer gemensamt med våra landskollegor (främst i Norden) för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder landsövergripande tjänster. Vi har redan sett effekten från det arbetet med ett flertal nya samarbeten, och vi har även tagit marknadsandelar inom flera befintliga, och för oss nya, tjänsteområden vilket är ett väldigt fint kvitto för våra ansträngningar.

Med Arvatos leveransnivå, erfarenhet och solida ägare Bertelsmann och dess ambitioner, så vågar jag påstå att vi har fantastiska möjligheter att bli en ännu starkare spelare i branschen.

Under året som gått har digitaliseringen fortsatt inom ännu fler områden vilket ger stora möjligheter både sett till kundvänliga lösningar och på vilket sätt vi kan bearbeta, tolka och dela data med våra kunder, men också beträffande effektiviseringar inom produktion. Detta ställer stora krav på utveckling. Arvato har svarat på dessa krav genom att göra stora investeringar i vår produkt ”Afterpay”, en faktura- och kontolösning inom e-handeln. Fokus har legat på förbättringar i våra integrationslösningar samt ”kundresan genom hela betalprocessen”.

Vi har också jobbat mycket med operationella förbättringar med mer automatiserade processer, BI-lösningar, robotics mm. Detta för att kunna leverera ännu bättre tjänster men även för att frigöra tid för vår personal så de verkligen kan lägga sin tid på mer värdeskapande aktiviteter såsom support och ett proaktivt samarbete med våra kunder.

Året som gått har även inneburit en rad legala förändringar. Det är väl knappast någon som har missat att GDPR, EU:s nya personuppgiftsförordning, börjar gälla 25 maj 2018. Full aktivitet sjuder nog i de allra flesta företag, så även hos oss. Vi påbörjade vårt interna GDPR-arbete redan 2016, både lokalt i Sverige men även internationellt med global expertis från Bertelsmann så att samtliga bolag inom koncernen handlar i enlighet med förordningen.

Utöver det interna arbetet så har vi även anordnat kostnadsfria GDPR-frukostar och webinar för att dela med oss av vår juridiska expertis. Detta kommer vi fortsätta med hela vägen fram till maj 2018, så hoppas du har möjlighet att delta (i februari kommer vi tex till Göteborg, du kan läsa mer och anmäla dig här).

Vi har även samlat matnyttig GDPR-information i form av text och videos på arvato.com/GDPR-Sverige och kommer fylla på med mer allteftersom.

2017 har varit ett intensivt år och för att möta de ökade krav vi ser så har vi under året genomfört ett flertal rekryteringar inom olika områden Förutom rent operationella tjänster har rekryteringar gjorts inom bl a legal, finans, KAM, IT, business development. Och detta kommer att fortsätta även nästa år.

Dennis Blennskog

Slutligen vill jag å företagets vägnar tacka våra kunder för ett fantastiskt år tillsammans och önskar er alla och era närmaste en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

– Dennis Blennskog

VD, Arvato Financial Solutions Sverige

 

Post a comment or send a feedback

Your email address will never be disclosed . Required fields are marked.