X

Subscribe to recent blog articles via E-MAIL.

link

BLOG
Financial Solutions
22 Nov 2017

Älä anna kassan olla este kasvulle – laskurahoitus tuo joustoa PK-yrityksen talouteen

PK-yrityksillä menee nyt Suomessa hyvin. Se aiheuttaa monelle yrittäjälle myös uudenlaisia haasteita, kun kasvavan yrityksen talous täytyy pitää pyörimässä tavalla, joka kestää kasvun mukanaan tuomat lisävaatimukset. Kenties tärkein seikka on huolehtia käyttöpääoman järkevästä rahoittamisesta – tämän ongelman moni PK-yrittäjä on ratkaissut myyntilaskurahoituksen avulla.

PK-yritykset ovat nousukiidossa: niiden liikevaihto on kasvanut vauhdilla koko vuoden ajan. Tämä positiivinen kehitys tuottaa monelle yrittäjälle kuitenkin myös päänvaivaa. Yrityksen käyttöpääoma on saatava rahoitettua myös voimakkaan kasvun vaiheessa. Liikevaihdon kasvaessa kulut kasvavat aluksi ja se saattaa muodostua kasvun jatkumisen pullonkaulaksi. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrin syksy 2017 mukaan 30% PK-yrityksistä on kokenut haasteita rahoituksen saamisessa. Riittävä kassa sekä omavaraisuusaste ovat kuitenkin edellytyksiä kaikelle kasvulle, puhumattakaan esimerkiksi kansainvälistymisestä.

Myyntilaskurahoitus on asiakasystävällinen keino kasvun rahoittamiseen

Yksi tapa parantaa yrityksen käyttöpääomatilannetta on valjastaa myyntilaskut rahoituksen välineeksi. Rahoitettavat myyntilaskut voidaan käyttää vakuutena, jolloin vakuuskelpoiset omaisuuserät voidaan käyttää esimerkiksi investointien rahoittamiseen. Myyntilaskurahoituksen kautta vapautuva käyttöpääoma skaalautuu automaattisesti liikevaihdon kasvaessa. Kasvun rahoittamisen lisäksi myyntilaskurahoitusta käytetään usein yrityksissä, joissa joudutaan antamaan asiakkaille pitkiä maksuehtoja tai joiden toimiala aiheuttaa voimakasta kausivaihtelua.

Laskujen rahoittaminen tai niiden myyminen rahoitusyhtiölle ovat eri asioita. Laskujen myynti on  usein laskujen rahoittamista kalliimpaa, koska rahoitusyhtiö kantaa tällöin mahdollisen luottotappioriskin. Rahoitusyhtiöt ovat yleensä paljon valikoivampia ostettavien laskujen suhteen kuin palvelussa jossa laskut rahoitetaan. Jos osaa laskuista ei osteta, laskujen rahoitusaste pienenee. Ja mikäli rahoitusyhtiön ostaman laskusaatavan loppuasiakas joutuu maksuvaikeuksiin, rahoitusyhtiön perintätoimet saattavat olla varsin aggressiivisia. Tämä voi vaikuttaa yrityksen ja sen asiakkaan suhteeseen harmillisen negatiivisesti.

Kokonaisvaltainen kumppanuus tuo tehoa toimintaan

Myyntilaskurahoitus on lopulta paljon muutakin kuin rahoitusinstrumentti. Parhaimmillaan kaikki yrityksen myyntilaskut kiertävät rahoitusyhtiön kautta, jolloin yritys voi päättää kussakin tilanteessa itse, minkä osan liikevaihdosta tai mitkä asiakkaat se tahtoo rahoittaa. Tällöin yritys käytännössä ulkoistaa luotonvalvontansa ja perintänsä rahoitusyhtiölle, mikä tuo säästöjä sekä vapauttaa resursseja yrityksen käyttöön.

Rahoitusyhtiöt lähettävät suuria määriä laskuja, ja heidän asiakkailleen se näkyy kustannussäästöinä. Myös luottotietopalvelu on usein yhdistettävissä palveluun. Rahoitusyhtiöiden tarjoama palvelukokonaisuus onkin usein niin laaja, että voidaan puhua jo aidosta kumppanuudesta pelkän asiakassuhteen sijaan.

Myyntilaskurahoitus on suosittu vaihtoehto erityisesti Suomen PK-yrityksissä, eikä suotta: Se on kätevä tapa toteuttaa laskujen lähetys, rahoitus, luotonvalvonta ja perintä yhdellä sopimuksella. Lue lisää laskurahoituksesta täältä

  • Jouni Puranen, Arvato Finance, Myyntipäällikkö

Jouni Puranen

Post a comment or send a feedback

Your email address will never be disclosed . Required fields are marked.