| | Debt Collection Services

Drie succesfactoren bij de verkoop van uitstaande vorderingen

Bedrijven die hun concurrenten de baas willen blijven, moeten voortdurend blijven investeren. Onbetaalde vorderingen kunnen dat al gauw in de weg staan. Ze kunnen een grote impact op de liquiditeit hebben en de kosten voor debiteurenbeheer aanzienlijk verhogen. Vorderingen mogen het uitbreiden van uw bedrijfsactiviteiten echter niet belemmeren. Als u onvoldoende budget heeft voor de volgende bedrijfsinnovatie, overweeg dan uw oninbare vorderingen te verkopen. Het kan de moeite waard zijn, zolang u rekening houdt met een aantal succesfactoren.

Een onbetaalde webshopbestelling, een vergeten telefoon- of energierekening of een dure huurauto, bijna elke sector heeft te maken met niet-betalende klanten. U kunt uw afschrijvingen van oninbare vorderingen verminderen door preventief risicobeleid en effectief debiteurenbeheer. Maar dan nog blijft het een veelvoorkomend probleem bij allerlei verschillende klanten, ongeacht inkomen, gezinssamenstelling of leeftijd. Zelfs een gedegen risicobeoordeling kan afschrijvingen van oninbare vorderingen niet volledig voorkomen. Het verkopen van de oninbare vorderingen kan dan een goede oplossing zijn. Door de vorderingen over te dragen aan een expert kunt u uw liquiditeit verhogen en uw interne werkdruk verlagen. Om te zorgen dat het proces tot een verhoging van uw innovatiebudget leidt, zijn de volgende drie succesfactoren van belang:

1. Kies het juiste moment

Om de kosten en baten van het debiteurenbeheer weer in balans te krijgen, moeten bedrijven beslissen wanneer het zover is dat het beheer niet langer uit kan en een alternatief als het verkopen van de vorderingen een financieel verantwoorde keuze zou zijn. Eenmalige verkoop van vorderingen zou bijvoorbeeld een goede oplossing kunnen zijn voor een portefeuille die in de loop van de jaren is opgebouwd. Een nog duurzamere oplossing is forward flow. Afhankelijk van de verwachtingen van het bedrijf, kan dit al na het versturen van de tweede herinnering of enkele maanden nadat de eigen incassoprocedure heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk dat bedrijven zich hier goed over laten informeren en een aanbieding op maat ontvangen.

2. Eis transparantie en herken een duurzame oplossing

Wat is de waarde van een portefeuille? Hier zijn geen vuistregels voor, want er bestaat geen simpel antwoord op deze vraag. Factoren zoals de onderliggende transactie waar de vorderingen uit voortkomen, de verkoopkanalen, kredietscore, hoofdsom, ouderdom van de openstaande vorderingen en de kredietscore van de klant moeten allemaal in de berekening worden meegenomen, evenals eerdere incassomaatregelen. Dit vereist een open dialoog tussen de aanbieder en de mogelijke koper, maar ook ruime ervaring in het kopen van grote B2C-portefeuilles aan de kant van de koper. Met name in het geval van forward flow moeten bedrijven weten of de zakenpartner alle relevante factoren goed heeft geïdentificeerd en beoordeeld. Alleen dan kan een bedrijf beoordelen of een aanbod voor forward flow een duurzame oplossing is.

3. Wereldwijd betrouwbare incasso

Het mag duidelijk zijn dat klantrelaties voor ieder bedrijf van essentieel belang zijn. Ook voor klanten die niet betalen geldt dat nog steeds. Vaak zijn financiële problemen van tijdelijke aard. Afhankelijk van hoe groot de totale schuld van een klant is, kan zo’n fase een paar jaar duren. Over het algemeen is het van belang om samen een passende oplossing te vinden voor het vereffenen van de schuld. De zakenpartner dient dan ook over de benodigde ervaring te beschikken en tegelijkertijd een goed gevoel voor het omgaan met allerlei verschillende klanten te hebben. Bovendien is het belangrijk dat hij altijd respectvol handelt.

Veel bedrijven bieden hun producten en diensten ook in het buitenland aan. Lokale incassobekwaamheid is dan een ander belangrijk selectiecriterium voor een partner. Het gaat daarbij niet alleen om kennis van de taal en cultuur. Ervaring met de lokale incassoprocedures is ook van cruciaal belang, want die kan van land tot land sterk verschillen.

Ik weet uit mijn gesprekken met bedrijven dat bij het idee van outsourcing de klantrelatie in eerste instantie vaak een obstakel vormt voor het verkopen van vorderingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedere serieuze zakenpartner de tijd zal nemen om eventuele vragen en behoeften van een bedrijf te bespreken. Een persoonlijk gesprek is altijd de moeite waard.

Er zijn veel succesfactoren

De besproken succesfactoren – het juiste moment voor eenmalige verkoop of forward flow, de transparantie van de zakenpartner en respectvolle incasso – zijn slechts drie van de vele succesfactoren waar bedrijven op moeten letten bij het verkopen van uitstaande vorderingen. Er zijn meer factoren die aan een succesvolle verkoop van vorderingen bijdragen, van efficiënte koppelingen en processen, het naleven van de regelgeving (denk bijvoorbeeld aan databescherming), tot fundamentele overwegingen betreffende de koopovereenkomst.

In mijn contact met klanten zie ik vaak dat bedrijven hun kapitaal uiteindelijk efficiënter kunnen inzetten – voor verdere innovatie of uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten. En dat is tenslotte ook het doel van het verkopen van uw vorderingen.

Hoe wij u helpen met het kopen van vorderingen

We kijken eerst goed naar uw case, analyseren uw portefeuille en doen vervolgens een aanbieding. Als we een overeenkomst sluiten, betalen we meteen het afgesproken bedrag uit. Als u voor forward flow heeft gekozen, maken we de aankoopbedragen op continue basis over, zodat u altijd over voldoende liquide middelen beschikt. Nadat we uw portefeuille hebben ontvangen, beginnen we met de incasso. Terwijl u rustig nadenkt over hoe u uw beschikbare liquide middelen wilt inzetten voor innovatie.

Meer informatie over de verkoop van vorderingen kunt u hier vinden. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

Gerelateerde berichten