| | People

Låser du PC-en når du henter kaffe?

Se for deg følgende scenario. Du blir spurt om å delta i et kort møte. Du tar med deg notatblokka, kaffekoppen, og glemmer å låse PC-en. Dette har nok skjedd de aller fleste. For en kollega av meg fikk det litt større konsekvenser enn for folk flest.

Han hadde nemlig en kreativ kollega som på vegne av vedkommende sendte ut en invitasjon til yoga neste morgen. «Ta med yogamatte og passende antrekk, dette blir moro», sto det i invitasjonen. I dette tilfellet var konsekvensen relativt uskyldig, men én uheldig hendelse er faktisk alt som skal til for at en hel bedrift blir rammet.

Økt fokus på datasikkerhet i oktober

I oktober har vi hatt ekstra fokus på datasikkerhet i Arvato Financial Solutions i Norden. Kampanjen er inspirert av October European Cyber Security Month (ECSM), EUs årlige holdningskampanje, som promoteres i hele Europa. Vi har som mål å gjøre våre ansatte mer bevisste på mulige datasikkerhetstrusler, fremme datasikkerhet, samt tilby verktøy som bidrar til økt datasikkerhet.

For noen uker siden kunne vi lese om Aller Media som hadde blitt rammet av et hackerangrep. En person hadde kommet seg inn i Aller Medias systemer og redigert artikler som allerede var publisert på nett, blant annet på dagbladet.no. Mange ble påvirket som følge av dette, og Aller Media har nå gjort grep for å sikre at det ikke skal skje igjen i fremtiden.

Økt mobilitet og digitalisering fører til økt behov for sikkerhet

Vi lever i et samfunn som blir mer og mer digitalt. Dette gjør oss stadig mer sårbare for datasikkerhetstrusler av mer alvorlig karakter. Vi benytter digitale tjenester fra ulike enheter til enhver tid. Det blir også mer og mer vanlig å jobbe på farten: på t-banen, på fly, i køen på matbutikken, og på kafè og restaurant. Når du kobler deg til et åpent nettverk, må du være ekstra varsom på de truslene du utsetter deg for.

Slik beskytter du deg mot trusler

Datsikkerhet påvirker alle ledd i en bedrift, og er derfor noe alle må ta ansvar for. I Arvato Financial Solutions har vi noen retningslinjer som vi følger, som også er enkle grep som du selv kan innføre i din hverdag.

  • Tenk deg om før du deler informasjon, og håndter informasjon i henhold til riktig sikkerhetsnivå.
  • Bruk bare informasjon, systemer og verktøy som du har tilgang til gjennom selskapet.
  • Ikke forlat PC-en din uten å låse den.
  • Bruk komplekse passord og hold dem skjult.
  • Bruk ulike passord for ulike system, og endre dem regelmessig.
  • Sørg for at mobile enheter er tilstrekkelig sikret. Ikke la andre benytte dem.
  • Ikke åpne mistenkelige e-poster eller vedlegg, og vær sikker på at informasjonen du sender går til riktig mottaker.
  • Oppmuntre kollegene dine til å følge reglene for datasikkerhet til enhver tid.
  • Dersom det oppstår trusler mot datasikkerheten vår, må trusselen rapporteres umiddelbart.

Det er viktig å ta forhåndsregler. Men dersom uhellet skulle være ute, er det like viktig å ta ansvar og melde ifra. På jobben følger vi gitte retningslinjer. Men på fritiden er sikkerhet et valg du tar på egen hånd. For min kollega som ble utsatt for et «vennlig» brudd på datasikkerheten, ble resultatet mange sene nattestimer med yoga på YouTube, og en vel gjennomført yogatime med nærmere 20 deltakere neste morgen. Ekstremt sporty, og en artig historie, men han glemmer nok ikke å låse PC-en igjen.

Andre relevante innlegg