| | Debt Collection Services

Doorlopende verkoop van vorderingen: Een duurzame oplossing

Onbetaalde vorderingen kunnen een aanzienlijke kostenpost vormen. Daarbij gaat het niet alleen om kapitaal dat vaak op een andere wijze efficiënter zou kunnen worden ingezet. Onbetaalde vorderingen leiden ook tot hoge overheadkosten in het debiteurenbeheer, met name bij bedrijven die met hoge volumes actief zijn in de consumentenmarkt. Doorlopende verkoop van vorderingen kan een doorslaggevende factor zijn in een succesvolle strategie bij het beheer van onbetaalde vorderingen.

Debiteurenbeheer: Pragmatisch is niet altijd effectief

Bij het dagelijkse debiteurenbeheer zetten bedrijven vaak in op pragmatische oplossingen. Maar vaak is dat geen duurzame oplossing. Bijvoorbeeld wanneer openstaande vorderingen niet consequent worden opgevolgd, maar na een inefficiënte aanmaningsprocedure worden afgeboekt. Bovendien geven bedrijven op deze wijze een verkeerd signaal af aan hun klanten en de markt.

De sleutel tot succes: Betrek uw partners

Hoe kunt u de uitdagingen in het debiteurenbeheer duurzaam oplossen? Bij voorkeur met een uitgebreide oplossing bestaande uit preventief risicobeheer en effectief debiteurenbeheer. Dit kan worden uitbesteed aan een betrouwbare partner. Ook kunnen bedrijven hun vorderingen verkopen en hun werkkapitaal vergroten. Afhankelijk van de specifieke situatie, kan de verkoop plaatsvinden na enkele weken of maanden, waarin het bedrijf het aanmaningsproces zelf of via een partner uitvoert. Met name de voortdurende (bijv. maandelijkse) verkoop van onbetaalde vorderingen zorgt voor duurzame voordelen ten aanzien van kosten en liquiditeit.

Transparante prijsstelling: Een op partnerschap gebaseerd proces

Voor een duurzame oplossing is het onvermijdelijk aandacht te besteden aan de prijsstelling. Een voor beide partijen eerlijke prijsafspraak vormt de basis voor een langdurige samenwerking. Het sleutelwoord hierbij is ‘transparantie’. Daarom moet er tussen het bedrijf en de potentiële koper een uitgebreid dialoog plaatsvinden over de belangrijkste factoren die invloed hebben op de waarde van de portefeuille. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over de:

  • de onderliggende transactie
  • de gebruikte verkoopkanalen
  • het risicobeheerproces
  • de verwachte opbrengsten
  • het voorafgaande debiteurenbeheerproces

Bedrijven moeten bij potentiële kopers inzicht vragen over de vaststelling van de waarde van hun debiteurenportefeuille. Zeker bij doorlopende verkoop van vorderingen is het belangrijk dat bedrijven een duidelijk beeld hebben of de koper alle relevante factoren op correcte wijze heeft meegewogen. Het is voor de verkopende partij zeer frustrerend als blijkt dat de overeengekomen prijs alsnog te hoog is en dat deze na korte tijd naar beneden moet worden bijgesteld. Bij twijfel begint de zoektocht naar een duurzame verkoopoplossing dan weer van voren af aan.

De wereld verandert. Passen uw bestaande oplossingen zich hierop aan?

Bij een doorlopende verkoop ligt het voor de hand dat door het grote aantal factoren dat van invloed is op de waarde, zowel in negatieve als positieve zin kan veranderen. Voor een duurzame oplossing voor beide partijen is mijn advies dan ook om hiervoor mogelijkheden in de verkoop- en overdrachtsovereenkomst in te bouwen. Zodat de prijs op een voor beide partijen aanvaardbare wijze in beide richtingen kan worden aangepast. Zo wordt voorkomen dat de prijs regelmatig opnieuw moet worden vastgesteld. Tenslotte zorgen jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten met betrekking tot de waardeontwikkeling van de portefeuilles en de afstemming van de operationele activiteiten ervoor dat de overeengekomen samenwerking zo lang mogelijk tot tevredenheid van beide partijen verloopt.

Bij Arvato Financial Solutions streven we naar duurzame oplossingen die we graag op professionele wijze en in samenwerking met onze cliënten implementeren en aanpassen wanneer noodzakelijk. Op basis van uw behoeften kunnen we op de volgende gebieden oplossingen aanbieden:

  • Risk & Fraude Management
  • Betaaloplossingen
  • Whitelabel aanmaningsdiensten
  • Incasso Management
  • Koop van vorderingen

Voor meer informatie over het verkopen van uw vorderingen kunt u hier klikken of rechtstreeks contact met ons opnemen.

Gerelateerde berichten