| | Trender

E-handel for B2B er i vekst, og skillet mellom B2C og B2B blir stadig mer utydelig

En mulighet med stort potensial for e-handelsleverandører

For andre gang har e-handelsplattformen Litium gjennomført en undersøkelse om e-handel hos bedrifter i Sverige som opererer B2B – det vil si bedrifter som selger varer og tjenester til andre bedrifter.

Rapporten heter ”Svensk B2B-handel 2017”, og den vitner om sterk vekst for e-handel innen B2B-segmentet: 67 % av deltakerne selger digitalt i dag, noe som er en betraktelig økning fra fjorårets 57 %. I tillegg har hele 53 % av de som ikke tilbyr e-handel i dag, planer om å gjøre det innen tre år.

Til tross for at B2B-bedriftene ligger etter B2C-bedriftene, som lenge har fokusert på enkelhet og mest mulig effektive løsninger for sluttkunden, blir skillet mellom B2B og B2C stadig mer utydelig. Det vil alltid være en sluttkunde på andre siden, og selv B2B-kunder ønsker smidige grensesnitt og raske og fleksible leveranser, akkurat som når de handler privat. Dette kommer også tydelig frem i ”Svensk B2B-handel 2017”: ”Innkjøpere ønsker å bestemme når og hvordan de skal gjøre innkjøp, akkurat som de gjør privat”.

Hva kan man ellers forvente vil skje innen digitaliseringen av B2B-bedrifter basert på Litiums nye rapport? Her følger noen høydepunkt fra rapporten:

  • Når man er i en digitaliseringsprosess for en B2B-bedrift, er det viktig å fokusere på integrasjon av eksisterende systemer i selskapet. Integrasjon mot bedriftens foretakssystem er det aller viktigste, men det er også viktig med integrasjon mot PIM-, CMS- og logistikksystemer. Det som er spesielt interessant i undersøkelsen, er at flere og flere nå også har økt fokus på integrasjon av CRM- og Marketing Automation-systemer.
  • En kjent utfordring for B2B-bedrifter er å finne og tiltrekke seg nye medarbeidere som har digital kompetanse, fordi man konkurrerer med B2C-bedrifter som har sterkere merkevarer og dermed er mer attraktive for arbeidssøkere.
  • En annen utfordring som kan bremse digitaliseringsprosessen er motstand til endring. Digitalisering er gjerne synonymt med å forenkle dagens komplekse prosesser, og gjøre de om til en smidig digital opplevelse, gjerne gjennom en ny digital plattform som håndterer bedriftens behov og utfordringer på en bedre måte.
  • Selgerens rolle forandres gjerne gjennom digitaliseringen, noe som kan skape konflikter mellom de ulike kanalene, og i noen tilfeller kan det virke utfordrende å finne insentiver for at selgerne skal omfavne digitaliseringen: ”Det kommer til å bli to ulike kundereiser. En transaksjonell, der kunden ikke ønsker eller trenger å ha kontakt med leverandøren og alle aktiviteter skjer ved hjelp av digitale plattformer. Den andre er en konsultativ kundereise der digitale plattformer komplementerer den rådgivende salgsprosessen med selgeren.”

 

Kort oppsummert er det en lettlest rapport, og du kan lese den i sin helhet her (på svensk). De viktigste lærdommene for min del er at mange B2B-bedrifter kommer til å begynne med e-handel de kommende årene, og da vil de trenge gode og kompetente leverandører som kan håndtere komplekse prosesser (i alle fall bak kulissene) i flere kanaler. De må også være gode på integrasjon med andre vitale systemer for B2B; derfor blir det viktig for disse B2B-bedriftene fremover å finne de rette partnerne for digitaliseringsprosessen.

Andre relevante innlegg