| | Betalingsløsninger og finansiering

Fem trender som driver transformasjon i parkeringsbransjen

Covid-19 har utvilsomt påvirket reise og transport. Den uventede situasjonen traff parkeringsbransjen med full styrke i midten av mars. Men samtidig som vår statistikk peker på en kraftig nedgang i antall parkeringer i løpet av våren, viser den også et oppsving i sommer og på høsten. Vanskelige situasjoner har en tendens til å drive utviklingen fremover, og vi kan forvente oss mye spennende fra bransjen i fremtiden.

På det virtuelle arrangementet Svepark 2020 samlet rundt hundre mennesker i parkerings- og mobilitetsbransjen seg i digitale rom for å lytte og lære av hverandre. Mine kollegaer, Peter Wilmenius og Fredrik Gustafsson, diskuterte temaet «Mobilitet i transformasjon – friksjonsfrie betalingsløsninger for fremtiden», der de koblet viktige trender innen mobilitet og parkeringsindustriens rolle i denne utviklingen. Det skal jeg se litt nærmere på.

Eksperter og studier peker på en rekke områder som forventes å påvirke bransjen på kort og lang sikt. Her er fem trender som skiller seg ut:

  • Bærekraft – der kollektivtransport kontinuerlig utvides samtidig som nye innfartsparkeringsplasser etableres for å oppnå klimamål og redusere trafikken i sentrum. Hvis vi legger til utviklingen av bomringbetaling i storbyregioner, vil det påvirke antall biler i bytrafikken og behovet for byparkering på bestemte tider av døgnet.
  • Digitalisering – som allerede har ført til at parkometre og betalinger i stor grad overføres til apper og fakturabetaling. Men vi er bare i begynnelsen av en større reise. Studier fra flere land har vist tidsbesparelser med opptil 30-40% i forbindelse med at apper er koblet til parkeringsplasser og kan gi informasjon i sanntid om ledige plasser, kombinert med navigasjonshjelp og muligheten for forhåndsbestilling. Disse smarte funksjonene kan også påvirke hvordan forbrukerne vil bruke disse appene i fremtiden. Det vil si at utviklingen går fra rene parkeringsapper til å administrere en rekke andre tjenester, for eksempel lading av elbil, leie av el-sparkesykkel, samkjøring eller administrering av hele turen via en app. Investeringer som skaper både kostnadsbesparelser og nye inntektsstrømmer. Innføringen av moderne infotainment-systemer basert på åpen kildekode, som Polestar 2 – basert på Android, vil definitivt kunne revolusjonere atferd og kundeopplevelse, og dermed være en utfordrer til eksisterende forretningsmodeller.

Les mer om mine tanker rundt dette temaet i blogginnlegget «Hva er viktigst: Kundeopplevelse eller datainnsikt»? 

  • Millennials – som alt i 2025 forventes å utgjøre 75% av vår totale arbeidsstyrke. Denne generasjonen er mer miljøbevisst, samtidig som de verdsetter frihet og fleksibilitet fremfor eierskap. Det driver utviklingen av abonnementsmodeller innen bilsektoren, samt delingsøkonomien som helhet.
  • Leie og delingsøkonomi – vokser raskt med alt fra mikromobilitetstjenester som el-sparkesykler og sykler, til bildeling direkte mellom forbrukere eller mellom bilprodusenter og forbrukere. Bilprodusenten Lynk & Co vil allerede i år starte sin virksomhet i syv land, inkludert Sverige, der de utfordrer med nye abonnementsløsninger og alle biler har en innebygd delingsplattform.
  • Elektrifisering og autonome biler – Andelen som kjører elektriske biler forventes å øke til 40% innen 2030. En forutsetning for denne veksten er at det er mulig å lade kjøretøy i boligmiljø, men også for tilleggslading under mer tradisjonell korttidsparkering. Når det kommer til autonome biler er det visse utfordringer med sikkerhet og ny lovgivning som utsetter inntoget i markedet. Noen bilprodusenter tror at vi vil se selvkjørende biler på motorveier innen to år, men autonome biler i bytrafikken antas å ta mye lengre tid.

 

Oppsummert står parkeringsbransjen overfor både utfordringer og store muligheter:

  • Et arbeidsliv med redusert tid på stedet, dvs. mindre reiser til og fra jobb
  • Delingsøkonomi og redusert kjøretøyeierskap
  • Mer effektiv kollektivtransport som konkurrerer med bilreiser
  • Globalisering og e-handel, som driver utviklingen av distribusjon og hentesteder
  • Og for fremtiden – autonome kjøretøy

Samtidig er det en betydelig utvikling innen parkeringsbransjen og mange spennende prosjekter, både i private og kommunale virksomheter. I de kommende månedene – og årene – vil vi se hvordan tradisjonelle parkeringsplasser fortsetter sin transformasjonsreise og leverer stadig flere tjenester med merverdi for folk på farten. Vi i Arvato er stolte av å være en del av dette økosystemet, og sammen med partnere og kunder bidra til den videre utviklingen av denne transformasjonen.

Andre relevante innlegg