| | Kredittrisiko

I dybden på advanced analytics for finans

Big data kan generere reell verdi for bedriften din

I dag forandrer advanced analytics forretningsprosessene innen alle tenkelige bransjer. Som et resultat av dette har hypen rundt big data og advanced analytics nådd feberhøyde. Er det faktisk slik at advanced analytics gjør det enklere for bedriftsledere å gjennomføre en digital transformasjon av finansielle prosesser?

Visst du klikker deg rundt på nettet vil du legge merke til at de fleste mainstream medier, som Wired og The Financial Times har publisert historier i de siste månedene som fremhever advanced analytics. Artiklene tar for seg hvordan dataforskere har klart å grave frem innsikt som har skapt – eller spart – milliarder av dollar for selskapet deres.

Det er ikke nødvendigvis representativ for bransjen generelt. Jeg tillater meg å  overdrive litt for å illustrere et bredere poeng, nemlig at advanced analytics er veldig i vinden for tiden og samtidig, for mange, gir det ikke alltid så konkrete resultat. Så da er spørsmålet: fortjener den oppmerksomheten den får?

Etter å ha jobbet i denne bransjen i hele min karriere, kan jeg bekrefte at fordelene med advanced analytics innen finans er så reelle som de kan være. Hvis du ikke allerede benytter deg av advanced analytics til finansprosesser, kan det være på tide å hoppe på toget. Men pass på, omhyggelig planlegging av avanserte analyseprosjekter er viktig. Hvis du velger feil tilnærming, risikerer du å kaste bort tid og tape penger – ifølge Gartner-analytikeren Nick Heudecker er feilfrekvensen nær 85 prosent.

Hjelper ledere med å styre virksomheten sin i usikre tider
Takket være den utbredte interessen for advanced analytics, antar jeg at de fleste CXO’er føler et enormt press fra viktige interessenter og markedet for å finne måter å introdusere og fremme advanced analytics i sin virksomhet – i hvert fall for å vise fremgang. Med dette sagt, er ikke bruken av advanced analytics i finans så høy. Ifølge en Grant Thornton-undersøkelse ligger antall finansbedrifter som har implementert advanced analytics på rundt 24 prosent – med en betydelig forventet vekst i de neste ett til fem årene.

Advanced analytics i et nøtteskall
Advanced analytics beskriver innsamlingen og undersøkelsen av informasjon ved hjelp av teknikker og verktøy – dette være seg fra avanserte modeller til tradisjonelle Business Intelligence(BI) analyser. Disse hjelpemidlene brukes til å oppnå dyp innsikt som gjør det mulig å indentifisere bedriftsforbedrende og verdiskapende tiltak ved å utnytte prediktiv og preskriptiv analyse. Eksempler på avanserte analytiske teknikker omfatter teknikker som data-, tekstutvinning, maskinlæring, mønstermatching, sentimentanalyse og prognoser.

En av grunnene til den store interessen for advanced analytics er at ledere har anerkjent det enorme potensialet for fagfeltet som et hjelpemiddel for mer effektiv operasjonell beslutningstaking og som informasjonsgivende for optimalisering av interne prosesser. Forbedret ytelse, økt inntekt, økt fortjeneste og økt kundetilfredshet og kundelojalitet er forretningsmål som advanced analytics kan bidra til å oppnå.

Det kan også legges til rette for automatisering og prioritering av prosesser internt, og dermed øke effektiviteten og kutte kostnader – andre mål som også ligger nær hjertet til enhver CEO, CFO og aksjonær.

For meg er det også viktig å merke seg at advanced analytics kan gi merkbare fordeler utover det operative nivået: Data & Analytics kombinert med vellykkede styringsmodeller muliggjør transformasjon på strategisk nivå og legger grunnlag for bedre styring på høyeste strategiske nivå, som igjen kan bidra til å redusere investeringsrisiko.

Hvorfor bør man hoppe på toget?
Nylig sa en av våre store internasjonale kunder at: “Et av problemene med initiativer innen datavitenskap er å vise avkastning. Finans derimot, er svært godt posisjonert for å vise avkastning på datavitenskaplige/advanced analytics initiativer»

Effektive prosesser og kostnadsbesparelser, samt økte inntekter er tre av de viktigste fordelene med bruk av advanced analytics innen finans. Vi har mange gode eksempler på umiddelbar avkastning, og den positive effekten advanced analytics har hatt på kundens virksomhet ved å utnytte store mengder data i kombinasjon med våre avanserte analyseteknikker, erfaring med finansprosesser, IT-implementeringsfunksjoner og kompetanse innen endringsledelse.

Bare ett klikk unna
Hypen rundt analyser og kunstig intelligens (AI) innebærer at alt kan automatiseres med bare ett klikk. Dette fungerer derimot sjelden i praksis. Dette forenkler det komplekse arbeidet som kreves for å skaffe innsikt fra data, uten å ta hensyn til den kompetansen som kreves for å tolke dataene og måle konsekvensene. Dette gjelder også de nyeste trendene som «automated feature engineering» som gir ekstra støtte, men kan ikke erstatte eksperter på datavitenskap – i hvert fall ikke i nær fremtid.

Algoritmer spiller en viktig rolle i data-crunching prosessen, men det trengs fremdeles mennesker for å utvikle avanserte analytiske modeller basert på deres innsikt og erfaringer. Noen mennesker frykter det faktum at maskinene blir mer og mer intelligente, men menneskelig oversikt og strategisk tenkemåte er fremdeles avgjørende, spesielt når kontekst har relevant innvirkning. Det er med andre ord ikke mulig å klikke på en knapp og forvente å få alle svarene automatisk.

I hvert fall ikke ennå.

Hva blir det neste?
Å inføre advanced analytics i din bedrift kan føles overveldende. Derfor er det viktig å samarbeide med en leverandør som har innsikt i og erfaring med utfordringene og mulighetene du står overfor, så vel som markedet ditt og næringen. Start med å definere klare bruksområder og konkrete mål, og deretter følge opp med de første vellykkede case-studiene som vil skape grunnlaget for effektiv endring.

Her kan du lese mer om hvordan vår Financial Advanced Analytics kan strømlinjeforme, automatisere og optimalisere forretningsprosessene dine.

I løpet av den kommende blogg-serien med ekspertinnsikt innen Advanced Analytics vil vi gå grundig inn i måtene vi bruker advanced analytics på. Du kan se frem til problemstillinger som:

  1. Muligheter og utfordringer ved bruk av «automatically generated variables» forklart ved hjelp at et eksempl på en modell for svindelforebyggelse.
  2. Hvilken algoritme er mest egnet i sammenheng med forbedringer av finansielle prosesser?
  3. Identiske algoritmer i ulike utviklingsmiljøer: hva sier selektiviteten oss? Fokus på inkasso
  4. Optimalisering av purreprosesser ved bruk av intern og ekstern informasjon i kombinasjon med advanced analytics.

Andre relevante innlegg