| | Inkasso

Internasjonal innfordring – finnes det noen økonomiske fordeler med en teknologisk plattform?

Innkreving av utestående fordringer byr på store utfordringer for mange selskaper. Ofte føler de seg fanget mellom økonomiske hensyn knyttet til effektiv innfordring og viktigheten av å behandle skyldnerne med respekt og på lovlig vis. Hvis bedriften har internasjonal virksomhet, blir utfordringene enda større på grunn av de forskjellige lovene og praksisene i hvert land. I disse digitaliseringstider bør man selvfølgelig stille seg spørsmålet om alle disse forskjellige kravene kan løses mer effektivt ved bruk av teknologiske plattformer.

Lokal ekspertise som suksessfaktor

For å levere en vellykket inkassotjeneste er det først og fremst viktig å ta hensyn til lokale lover og det kulturelle landskapet. Derfor er det vesentlig at innkrevingsprosessen foregår i det aktuelle landet og med lokale kontaktpunkter. For selskaper som opererer internasjonalt innebærer dette tilstedeværelse og krav til innkrevingskompetanse i mange land. Et samarbeid med en internasjonal inkassopartner med lokal tilstedeværelse kan være en fornuftig løsning.

Få ut verdien av effektiv innkreving

Samtidig som man skal behandle skyldnere på en best mulig måte, er det viktig at selskapene ikke glemmer verdien av effektiv innfordring. Rundt 20 prosent av alle betalinger i Vest-Europa er forsinkede. En stor andel av de forsinkede fordringene ville forblitt ubetalt uten profesjonell oppfølging og passende innfordringsmetoder. På grunn av graden av kompleksitet ved internasjonal innkreving, er det fornuftig å se på effektiviteten til prosessen. I den digitale tidsalder spiller effektive IT-prosesser og sikker utveksling av data i begge retninger en særlig stor rolle. Selv om digitalisering har vært et hett tema de siste årene, forteller kundene meg at implementeringen av den internasjonale innkrevingsprosessen i selskapene deres fremdeles har en lang vei å gå.

Sikker administrasjon og fornuftig bruk av data

Informasjonen som kreves for innkrevingsprosessen finnes nå stort sett tilgjengelig i digitale former. Imidlertid er det fortsatt mye å gå på når det gjelder håndtering og bruk av data. Sensitive data blir noen ganger sendt på en relativt utrygg måte via e-post. I andre tilfeller er det utviklet spesifikke grensesnitt for hvert land, som må betjenes hver for seg, noe som fører med seg mye ekstra implementerings- og vedlikeholdsarbeid. En sentral IT-plattform med automatiserte prosesser og standardiserte grensesnitt, der datautvekslingen gjøres på en tryggere og mer effektiv måte, kan være en løsning.

En fordel ved standardisert datakommunikasjon og -bruk som ikke skal undervurderes, er mer enhetlige og  sammenlignbare resultatrapporter i alle land. Denne ensartetheten og gjennomsiktigheten gjør det mulig for sentralt styrte selskaper å bruke og analysere data på en bedre måte, noe som gir ytterligere fordeler.

Løsningen ligger i kombinasjonen

Personlig er jeg overbevist om at økonomiske fordeler ved internasjonal innkreving kan realiseres i enda større grad hvis den lokale tilstedeværelsen og kompetansen kombineres med mulighetene som ligger i digitalisering. Dette får jeg bekreftet fra kunder som allerede bruker CrossCollect, en kombinasjon av internasjonale Arvato-inkassotjenester og den internasjonale innkrevingsplattformen vår.

Du finner mer informasjon om hvordan Arvato Financial Solutions kan hjelpe deg med utfordringene knyttet til lokal og internasjonal innkreving her eller ved å kontakte oss direkte.

Andre relevante innlegg