| | Inkasso

International inddrivelse – er der nogle økonomiske fordele ved en teknologisk platform?

Inddrivelse af udestående fordringer byder på store udfordringer for mange selskaber. Ofte føler de sig fanget mellem økonomiske hensyn i forhold til effektiv inddrivelse og vigtigheden af at behandle kunderne retfærdigt og med respekt. Hvis selskabet driver international virksomhed, bliver udfordringerne endnu større på grund af forskellig lovgivning og praksis i de enkelte lande. I disse digitaliseringstider bør man selvfølgelig stille sig selv spørgsmålet, om alle disse forskellige krav kan løses mere effektivt ved hjælp af teknologiske platforme.

Lokal ekspertise som succesfaktor

For at kunne tilbyde en effektiv inkassotjeneste er det først og fremmest vigtigt at skele til lokal lovgivning og de kulturelle forhold. Derfor er det væsentligt, at inddrivelsesprocessen foregår i det pågældende land og med lokale kontaktpunkter. For selskaber med internationale aktiviteter indebærer dette tilstedeværelse og krav til inddrivelseskompetencer i mange lande. Samarbejde med en international inkassopartner med lokal tilstedeværelse kan være en fornuftig løsning.

Opnå bedre resultater med effektiv inddrivelse

Samtidig med at man skal behandle kunden på en løsningsorienteret måde, er det vigtigt, at virksomheden ikke glemmer værdien af effektiv inddrivelse. I Vesteuropa bliver omkring 20 procent af alle regninger betalt for sent. En stor del af disse udeståender bliver ikke betalt uden professionel opfølgning og passende inddrivelsesmetoder. På grund af den høje grad af kompleksitet ved international inddrivelse er det en god idé at se på, hvor effektiv processen er.  I den digitale tidsalder spiller effektive it-processer og sikker deling af data i begge retninger en meget stor rolle. Selvom digitalisering har været det helt store tema i de seneste år, fortæller kunderne mig, at der stadig er lang vej endnu i forhold til implementering af den internationale inddrivelsesproces i deres selskaber.

Sikker administration og brug af data

De oplysninger, der kræves til inddrivelsesprocessen, ligger næsten alle tilgængelige i digitaliseret form.  Men der er stadig meget at tage fat på, når det gælder håndtering og brug af data. Følsomme oplysninger bliver nogle gange sendt på en forholdsvis usikker måde via e-mail. I andre tilfælde er der udviklet specifikke grænseflader for hvert land, som skal betjenes hver for sig, hvilket medfører ekstra implementerings- og opdateringsarbejde. En central it-platform med automatiserede processer og standardiserede grænseflader, hvor deling af data foregår på en mere sikker og effektiv måde, kan være løsningen.

En af fordelene ved standardiseret kommunikation og brug af data, som ikke skal undervurderes, er mere ensartede og sammenlignelige rapporter, der giver indblik i resultater, i alle lande. Denne ensartethed og gennemsigtighed gør det muligt for centralt styrede selskaber at bruge og analysere data på en bedre måde, hvilket er noget, der giver yderligere fordele.

Løsningen ligger i kombinationen

Personligt er jeg overbevist om, at der kan opnås økonomiske fordele ved international inddrivelse i endnu høj grad, hvis lokal tilstedeværelse og kompetencer kombineres med de muligheder, som digitalisering tilbyder. Det er også, hvad jeg har fået bekræftet af de kunder, som allerede bruger CrossCollect, der er en kombination af Arvatos internationale inkassotjenester og vores internationale inddrivelsesplatform.

Du kan læse mere om, hvordan Arvato Financial Solutions kan hjælpe dig med at løse udfordringerne i forbindelse med lokal og international inddrivelse her eller ved at rette henvendelse til os direkte.

Andre relevante indlæg