| | Maksu ja Rahoituspalvelut

Median tulevaisuus: keskity, kokeile ja menesty!

Suomalaiset mediatalot ratkaisevat parhaiten haasteensa keskittymällä uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Kun taloushallinnon ulkoistaa asiantuntijalle, voi vapautuneen ajan ja resurssit käyttää fiksuihin kokeiluihin. Näin on helpompi löytää ansaintalogiikan viisastenkivi.

Mediayritykset kehittävät jatkuvasti uutta liiketoimintaa ja uusia palveluja. Kun ansaintamalli perustuu vahvasti toimitukselliseen sisältöön, sen pitää olla todella timanttista, relevanteissa kanavissa julkaistua ja kohderyhmien tiedontarpeita palvelevaa.

Mistä median tulevaisuuden ansainta löytyy? Tähän kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta tai totuutta. Kehittäminen ja kokeileminen edellyttää pitkäjänteisyyttä. Sen avulla on mahdollista löytää liiketoiminnalle uusia taloudellisia tukijalkoja ja rakenteita.

Uuden kehittäminen edellyttää tarkkaa johtamista. Riskinä on, että liiketoiminta alkaa rönsyillä liikaa. Vaikeuskerrointa lisää se, että media-alan katteet supistuvat koko ajan. Yritykset toimialasta riippumatta miettivätkin, miten liiketoiminnan tukiprosesseja voidaan viilata entistä kustannustehokkaammiksi.

Siksi kannattaa miettiä tarkasti, mitä tekee itse ja mitä ulkoistaa kumppaneille. Ulkoistamalla kiinteistä kuluista tulee muuttuvia kuluja, ja kapasiteettia on helpompi säätää tarpeen mukaan. Samalla voidaan hyödyntää parasta saatavilla olevaa toimialaosaamista täysimääräisesti.

Luovuus hallussa, teknologia kehittyy

Mediayritykset ovat luonteeltaan luovia taloja, se on niiden ydinosaamista. Hallinto ja teknologian soveltaminen eivät aina ole saaneet samanlaista huomiota, mikä voi hidastaa esimerkiksi parhaiden käytäntöjen soveltamista O2C (order-to-cash) toiminnoissa.

Monet yritykset ovat itse hoitaneet laskutuksen, muistutukset ja perinnän. Tekniikka kehittyy koko ajan, ja uusia ratkaisuja tulee saataville. Arvato tarjoaa mediayrityksille edistykselliset laskunmaksuratkaisut niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Pohjoismaissa palvelemme media-alan suurimpia yrityksiä. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi Sanoma, Amedia ja Schibsted. Tunnemme alan parhaat käytännöt ja O2C-prosessi on meidän ydinliiketoimintaa.

Mittaaminen mahdollistaa optimoinnin

Optimoimme prosessejamme jatkuvasti. Volyymien ansiosta saamme etuja eri jakelukanavissa, ja teemme tiivistä yhteistyötä startup-yritysten ja maksuliikenteen palveluntarjoajien kanssa. Monitoroimme vasteaikoja, asiakastyytyväisyyttä, poikkeustilanteita. Mittaaminen ja prosessin läpinäkyvyys ovat tuloksellisen yhteistyön perusta. Siirrämme siitä koituvat hyödyt asiakkaille.

Mikäli yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla, taloushallinnon kumppanin pitää hallita eri maiden lainsäädännön erityispiirteet. Euroopan unionissa monia asioita on harmonisoitu, mutta lainsäädännön ylätason jälkeen maat eroavat edelleen toisistaan. Arvatolla on toimintaa 50 maassa ja organisaatiossamme on vahvaa tietämystä eri markkinoiden erityispiirteistä.

O2C-prosessin tehtävä on tukea ydinliiketoimintaa. Kun perusprosessit ovat kunnossa, yritys voi keskittyä rakentamaan tulevaisuuden menestystä. Paras ratkaisu syntyy yrityksen hallinnon ja liiketoiminnan yhteistyönä ja ulkoistamalla vaativat tukitoiminnot asiantuntijalle.

Jos tämä tuntuu haasteelta, tulemme mielellämme kertomaan, miten asiassa kannattaa edetä. Mikäli kiinnostuit, ota minuun yhteyttä.