| | Maksu ja Rahoituspalvelut

Mediapäivä 2020: Ankkuroi isot ajatukset dataan!

Mediapäivä 2020 kokosi tammikuun lopussa media-alan ammattilaiset ja toimialasta kiinnostuneet saman katon alle. Minulle tuli entistä selvemmäksi, että uuden liiketoiminnan etsiminen vie mediayhtiöt monialabisnekseen. Sillä matkalla tarvitaan globaalia ajattelua, datan hyödyntämistä ja asiakkaan kuuntelua.

Mediayhtiöt ovat jo pitkään etsineet uusia tulonlähteitä perinteisen liiketoimintaympäristön muuttuessa.

Laajentaminen uusille tuote- ja markkina-alueille tekee mediayhtiöistä monialayhtiöitä. Esimerkiksi Sanoma-konserni on rakentanut oppimisratkaisuista uuden, jo 40 prosenttia yhtiön tuloksesta tuovan liiketoiminta-alueen, ja A-lehdet on laajentunut sisustusbisnekseen ostamalla Finnish Design Shopin.

Erityisesti nuoret ovat entistä haluttomampia maksamaan sisällöstä. Uusia tulonlähteitä pitää etsiä ennakkoluulottomasti, jotta liiketoiminnan kannattavuus varmistetaan. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta uskon sen olevan mahdollista. Esimerkiksi suomalainen peliteollisuus on lähtökohtaisesti kansainvälistä – uusia pelejä tehdään globaaleille markkinoille. Näitä oppeja voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla.

Kansainväliset markkinat ovat myös mahdollisuus. Jos haluaa tehdä jotain oikein mullistavaa, se edellyttää uskallusta ja investointeja. Voisivatko suomalaiset mediayritykset tehdä ketterästi ja datavetoisesti tiukasti rajatulle käyttäjäryhmälle kohdistettuja sisältöpalveluja tai -tuotteita?

Osaaminen oman katon alle

Jotta kansainvälinen menestys on mahdollista, liiketoiminnan perustukset on laitettava kuntoon. Se edellyttää datakyvykkyyksiä omassa organisaatiossa, ei vain kumppaneiden käyttöä. Näin datavetoisuus ja innovaatiot voidaan yhdistää ydinliiketoimintaan.

Irlannin myydyin sanomalehti Irish Times on rakentanut analytiikan hyödyntämiseen perustuvaa sisäistä kulttuuria, joka ulottuu toimitukseen asti. Analytiikka ja asiakasymmärrys auttavat ratkaisemaan haastetta, joka syntyy siitä, että aikaisemmin ilmaisesta sisällöstä aletaan periä maksua.

Kokeilukulttuuri, ketterät ja itseohjautuvat tiimit eivät synny ilman johdon tukea ja sitoutumista. Suomessa OP-konserni on tästä varsin hyvä esimerkki. OP Ketterä -toimintamallin avulla on purettu organisaation tasoja ja siiloja sekä rakennettu tiimejä, jotka kantavat vastuun suurista kokonaisuuksista alusta loppuun.

Automatisoi kaikki mahdollinen

Tekoäly on tätä päivää ja kiinteä osa liiketoimintaa, eikä mikään tulevaisuuden trendi. Kaikki, minkä voi automatisoida, pitää automatisoida. Dataan perustuva päätöksenteko on ainut tie menestykseen. Sen avulla oppii tuntemaan asiakkaat ja heidän käyttäytymisensä. Apple ja Amazon ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet on saanut datan avulla digitaalisen bisneksen kasvuun. Sen on mahdollistanut parempi ymmärrys siitä, milloin ja millaista sisältöä asiakkaat haluavat kuluttaa ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Asiakkaat on luokiteltu maksukäyttäytymisen perusteella viiteen ryhmään, joiden toimintaan datatiimi on paneutunut syvällisemmin ja optimoinut palveluja sen mukaan.

Mediapäivän lähes jokaisessa puheenvuorossa korostettiin sitä, että asiakas on otettava mukaan uuden kehittämiseen. Näin voidaan kehittää uusia yhteisöllisiä palveluja, joissa asiakas pääsee keskustelemaan ja vaikuttamaan sisältöön. Esimerkiksi A-lehdet hyödyntää nuorista koostuvaa paneelia tuotekehityksessään.

 

Osaavan kumppanin avulla mediayhtiöt voivat vapauttaa energiaa ja kaistaa uusien palvelujen kehittämiseen. Arvato tuntee media-alan haasteet ja mahdollisuudet. Esimerkiksi Sanoma-konserni on ulkoistanut O2C-prosessin meille. Muita Pohjoismaisia asiakkaitamme ovat mm. Amedia ja Schibsted. Ota minuun yhteyttä, jos haluat lisätietoa ratkaisuistamme.

 

VTM | Per Savander Arvaton media-, pankki- ja retail asiakasvastaava
Arvato Financial Solutions tarjoaa integroituja taloushallinnon ja rahoituksen palveluja ja on osa
Bertelsmann SE & Co. KGaA konsernia, joka on kansainvälinen media, palvelu ja oppimisratkaisuja tuottava perheyritys.
Bertelsmann toimii yli 50 maassa ja yrityksellä on 117.00 työntekijää. Yrityksen liikevaihto on n. 18 miljardia euroa.