| | Betalingsløsninger og finansiering

På tide å optimalisere balanseregnskapet og styrke arbeidskapitalen

Er du en rentefri bank for kundene dine?

Det blir stadig kaldere i luften, et tegn på at det nærmer seg årsavslutning og budsjett for 2018. Selv om regnskapsåret snart er omme, har du fremdeles tid til å finjustere balanseregnskapet før julebordsesongen er i gang.

De aller fleste selskaper som leverer varer og tjenester, sender også ut fakturaer med ulike betalingsbetingelser. De har altså avtalt å levere varer eller tjenester nå og motta betaling senere. Mellom levering og mottatt innbetaling regnes beløpet som en utestående kundefordring i balansen. Disse kundefordringene binder opp bedriftens kapital og innebærer betydelig risiko. Hva om kundene dine betaler for sent? Hva om du aldri mottar betaling?

For hvert år blir betalingsvilkårene stadig dårligere for leverandørene, og det er ikke uvanlig at de må vente i 2–3 måneder før de får pengene sine. Derfor kan det lønne seg å se på hvordan du kan finansiere virksomheten din mens du venter på betaling for leveranser som allerede har funnet sted.

Kundefordringer binder opp kapital. I tillegg innebærer de en kostnad for bedriften din. Kostnaden varierer og er knyttet til bedriftens kapitalstruktur og avkastningskrav. Ettersom kundenes ønske om bedre betalingsbetingelser tiltar, binder dette opp mer kapital og medfører økte kostnader.

De transaksjonene som er kundefordringer for din bedrift, er leverandørgjeld for dine kunder. Leverandørgjeld fungerer som et rentefritt lån og er meget gunstig for kundene dine. Et balanseregnskap som består av mye leverandørgjeld, frigjør arbeidskapital for selskapet og gir mulighet for økt omsetning.

Det sier seg selv at kunden har et sterkt insentiv for å forlenge betalingstiden, mens det derimot er i leverandørens interesse å ha kortest mulig betalingstid. I de fleste tilfeller ender det med at det er leverandøren som må føye seg og gå med på kundens betalingsbetingelser.

Har du mye kontanter bundet opp i fordringer?

Sammen med betalingsbetingelser og kundefordringer har arbeidskapital vært et hett tema i mange år, og faktisk mengde tilgjengelig arbeidskapital i en bedrift avhenger av samhandlingen mellom tre ulike faktorer:

  1. Ved forsinket og manglende innbetaling av kundefordringer blir bedriftens kapital bundet opp. Jo lenger utsettelsen på innbetalingene er, desto dårligere blir likviditeten.
  2. Omløpsmidler og lagerbeholdning binder også opp kapital.
  3. Leverandørgjeld er forpliktelser med spesielle betalingsvilkår avtalt med den spesifikke leverandøren. Dersom betalingsvilkårene er gode, slår det positivt ut på balanseregnskapet ditt og forbedrer arbeidskapitalen.

Økning av leverandørgjelden er én måte å optimalisere arbeidskapital på. Men dette alternativet kan by på tunge forhandlinger og nye kontraktsbetingelser hos hver enkelt leverandør. Som et resultat kan du risikere å sette leverandørene dine i en vanskelig situasjon og likviditetskrise, noe som igjen er negativt for kundene dine.

Har du foretatt høstrengjøringen?

For de aller fleste bedrifter består de finansielle målsetningene av mer enn bare salg og overskudd. Det handler om disponering av midler, økt effektivitet og bedre kontantstrøm. Selv om året snart er omme, har du fremdeles mulighet til å påvirke arbeidskapitalen til bedriften din.

En mulighet er å outsource fakturaadministrasjonen til en ekstern leverandør, gjerne en totalleverandør som kan tilby alt fra fakturaadministrasjon til finansiering og inkasso. Med en partner som er spesialisert innenfor dette feltet, har du bedre forutsetninger for å holde ved like det gode forholdet til kundene dine. I tillegg kan du forbedre kontantstrømmen din, og overlate risikoen for forsinkede eller manglende innbetalinger til noen andre.

Unngå søvnløse netter og selg kundefordringene dine til en profesjonell partner som automatisk gir deg bedre likviditet. Enten idet transaksjonen blir gjort, eller i starten av innkrevingsprosessen. Vi er i oktober allerede. Det er kanskje på tide å bestemme seg for hvilke kundefordringer du vil beholde i balansen ved årsslutt?

Andre relevante innlegg