| | Maksu ja Rahoituspalvelut

Saatavien hallinta parantaa asiakaskokemusta

Sähköyhtiöt haluavat sitouttaa asiakkaitaan kehittämällä asiakaskokemustaan paremmaksi. Laskutus ja saatavien hallinta ovat tärkeä osa asiakaspolkua, ja hyvin hoidettuna ne voivat olla merkittävä lisäarvon lähde niin yritykselle kuin sen asiakkaille.

Viime keväänä Taloustutkimus Oy selvitti Arvato Financial Solutionsin toimesta energia-alan päättäjien ja kuluttajien näkemyksiä toimialan tulevaisuuden näkymistä.

Tutkimushaastatteluissa energia-alan päättäjät nostivat asiakaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden parantamisen yhdeksi merkittävimmäksi toimenpiteeksi asiakkaiden sitouttamisessa.

Asiakaskokemuksen kehittämisessä päästään parhaisiin tuloksiin, kun asiakaspolun kaikki vaiheet otetaan huomioon. Laskunvälitys, saatavien hallinta ja perintä ovat olennainen osa asiakaspolkua.

Yritys jättää hyödyntämättä monia mahdollisuuksia, jos se pitää näitä palveluja vain pakollisena lisänä, jotka voi ulkoistaa sinne, mistä palvelun halvimmalla saa.

Oikeat viestit, oikeissa kanavissa

Laskutusprosessi toimii parhaimmillaan keskeisenä osana yrityksen asiakasviestintää. Arvato tarjoaa palvelualustan, joka kattaa kaiken asiakasviestinnän niin digitaalisissa kuin perinteisissä kanavissa. Uskomme, että tämä on erottamaton osa hyvää asiakaskokemusta.

Pystymme tunnistamaan erilaiset asiakasryhmät ja -tyypit. Kun toimimme heille parhaiten sopivalla tavalla oikeissa kanavissa ja oikeilla viesteillä, se nopeuttaa maksamista ja parantaa asiakaskokemusta. Palvelu mahdollistaa laskutukseen liittyvän viestinnän lisäksi vaikkapa ristiinmyynnin.

Arvatolla laskutus, saatavien hallinta ja perintä ovat osa yhtenäistä palvelupolkua, joka voidaan räätälöidä asiakastyyppien erityispiirteiden mukaisesti. Näin välttämättömästä pahasta tulee lisäarvoa tuottava palvelu.

Arvaton palvelun avulla yritys voi viestiä älykkäästi läpi koko palveluketjun. Viestintä on yhdenmukaista ja asiakkaiden tarpeiden mukaista. Tunnistamme asiakastyypin ja voimme räätälöidä toimenpiteet koko arvoketjussa.

Älykäs perintä tukee asiakassuhdetta

Tilapäiset maksuvaikeudet voivat koskettaa melkeinpä ketä tahansa. Suomen Asiakastiedon mukaan yli 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Siksi vastuullinen ja laadukas perintäpalvelu on asiakaskokemuksen kehittämisen näkökulmasta tärkeä asia.

Energia-alalla sähköjen katkaisu on viimeinen keino saatavien perinnässä. Sähkö on ihmisille elintärkeä asia. Sähköntoimittajan kannattaa käyttää kaikki keinot, jottei siihen tarvitse mennä. Kun puhutellaan asiakasta hyvissä ajoin oikeassa kanavassa, päästään kaikkien osapuolten kannalta parhaaseen lopputulokseen. Hoitamalla perintä älykkäästi saadaan maksu kotiutettua tai maksujärjestely tehtyä asiakassuhdetta vaarantamatta.

Taloustutkimuksen energiatutkimus vahvisti sen tiedon, että ulkoistaminen on sähköyhtiöissä varsin yleistä. Alan päättäjien mukaan ulkoistusprosessin onnistumisessa oleellista on oikean ja ammattitaitoisen yhteistyökumppanin löytäminen.

Arvato voi auttaa energiayhtiöitä kehittämään asiakaskokemustaan kokonaisvaltaisesti. Jos haluat tietää lisää palveluistamme, otathan yhteyttä.