| | Trender

Smarte bedriftsledere omfavner ny teknologi – gjør du?

Virksomheter i finansnæringen må tilpasse seg endringene i bransjen ved å omfavne ny teknologi og tilpasse arbeidsflyten deretter, ellers risikerer de å havne bakpå.

Ny teknologi snur infrastrukturen, arbeidsflyten og prosessene i finansnæringen på hodet.  I dag kan en fleksibel arbeidsstyrke som omfavner de nyeste teknologiske mulighetene – som analytics, kunstig intelligens og robotikk – utføre komplekse finansielle oppgaver raskere og mer nøyaktig enn noen gang før. Påvirkningen denne trenden har på bransjen er definitivt ikke ubetydelig.

Maskinenes inntog

Når du setter dem i arbeid, kan algoritmer, for eksempel, tråle gjennom opplysningene virksomheten samler inn og identifisere underliggende mønstre som ikke alltid er umiddelbart innlysende. Mange erfarne ledere på CxO-nivå benytter allerede advanced analytics for å kunne ta bedre beslutninger.

Tallene varierer voldsomt, men en rapport fra KPMG anslår at robotprosessautomatisering kunne kutte kostnadene for virksomheter som tilbyr finansielle tjenester med opptil 75 prosent. Kanskje  dette tallet er noe ambisiøst, men det er åpenbart at virksomheter som tar i bruk den nyeste teknologien vil få et konkurransefortrinn ved å bli raskere og mer nøyaktige. Dette kan jo bare være en god ting. Tross alt, hvem vil samarbeide med en utdatert, treg virksomhet?

Ved bruk av kunstig intelligens kan man implementere automatiserte prosesser for å forandre repeterende atferdsmønstre. Mine kolleger i Arvatos robotikk-laboratorium i Dublin, Irland, har jobbet med robotprosessautomatisering – en viktig del av outsourcing av finansielle prosesser – i årevis.

De fokuserer på å øke gjennomføringshastigheten på administrative oppgaver, samtidig som man sikrer at presisjonen opprettholdes. De gjør dette ved å bruke programvare for å etterligne menneskelig interaksjon med systemer og følge regelbaserte forretningsprosesser.

Tid for transformasjon

Dette er eksempler på at teknologien er med å løfte selskaper i finanssektoren og gjøre de mer effektive. Hvis du føler at ditt firma ikke mestrer dette på egenhånd og blir snytt for de mulighetene som teknologien byr på finnes det alternativer for det; outsourcing av tjenester for eksempel, kan være en enkel, effektiv og rask løsning. Hos Arvato benytter vi oss av den nyeste teknologien for at vi skal kunne bidra til å forbedre våre kunders virksomhet. Og hvordan gjør vi det?

Order-to-cash er et eksempel på en av mange aktiviteter som kan outsources. I forebyggende fase kan vi bidra til å optimalisere svindelforebygging og risikostyringsprosesser, blant annet ved å minimere risiko ved dra bedre nytte av eksisterende kundedata, og konsekvent overvåke deres kunders finansielle status. Ved å redusere tap på fordringer i alle faser av kundens livssyklus, hjelper vår risikostyringstjeneste våre kunder til å øke sine inntekter betydelig.

I tillegg kan vi tilby omfattende tjenester for andre faser av order-to-cash-prosessen, tjenester som omfatter alt fra administrasjon og kjøp av faktura og kundefordringer, til purringer og mer omfattende inkassotjenester.

Hvordan går man frem?
Endringsprosesser kan føles avskrekkende for enhver organisasjon. I forbindelse med outsourcing kan det være vanskelig å gi slipp på kontrollen og å stole på et annet firma. Så, hvordan starter du en slik prosess? Det viktigste er å sikre at du går inn i et samarbeid med en leverandør som du er trygg på som har kjennskap til og forståelse for utfordringene og mulighetene du står overfor, så vel som markedet og bransjen din.

Som leverandør av finansielle løsninger samarbeider Arvato Financial Solutions med rundt 10 000 ulike kunder, som hovedsakelig har spesialisert seg innen enten detaljhandel/e-handel, telekommunikasjon, media og underholdning, forsikring, bank og helsevesen. Med det i kofferten, sammen med vår lange erfaring og varierte portfolio av produkter og tjenester er vi den leverandøren. Du kan føle deg trygg på at vi har kjennskap til og forståelse for utfordringene og mulighetene du står overfor.

Andre relevante innlegg