X

Subscribe to recent blog articles via E-MAIL.

link

BLOG
Financial Solutions
  • 27 Nov 2017

    Mitä perintä maksaa ja kenelle?

    Perintätoimistoilla on erilaisia tapoja veloittaa perintäkuluja toimeksiantajalta ja myös hinnoittelumallit poikkeavat toisistaan eri toimijoiden välillä. Kahden eri perintätoimiston palveluiden kustannusten vertailu voi olla haastavaa johtuen juuri erilaisista hinnoittelumalleista ja veloituskäytännöistä. Myös perintälaki voimistaa ajatusta siitä, ettei perintä itse asiassa ole...