| | Inkasso

Vad gör du när dina kunder inte betalar?

Allt du behöver veta om inkasso och förfallna fordringar

En missad betalning gör ingen automatiskt till en dålig kund, men det är viktigt för dig som företagare att veta hur du får betalt när räkningarna inte betalas utan att äventyra din framtida relation med din kund. Det är också viktigt att veta vad alla olika begrepp betyder, så du inte går vilse i djungeln av uttryck som betalningsföreläggande, gäldenär och preskription.

Med över 40 års erfarenhet av inkasso så vet vi vad som fungerar och hur man bäst går tillväga i den ganska snåriga inkassoprocessen där alla legala krav måste följas i rätt ordning och vid rätt tidpunkt.

Vår erfarenhet är att flexibilitet och kommunikation är A och O, och det är därför som vi gör allt för att få kontakt med dina kunder personligen för att ta reda på mer om deras situation och för att kunna hjälpa dem att lägga upp en avbetalningsplan så de kan betala tillbaka sina skulder. På så vis kan du vara säker på att få betalt så fort det går utan att äventyra din relation med din kund. De har ju någon gång valt att handla av dig och kommer att vilja göra det igen – om de behandlas rättvist.

Men vad händer om de ändå inte betalar, trots inkassokrav och personlig kontakt? Då hamnar dessa obetalda räkningar i en ny situation och brukar kallas osäkra fordringar eller förfallna fordringar. När du sköter detta själv måste du ligga ute med utgifterna och dessutom riskera att aldrig få betalt.

Så vem ska driva inkassoprocessen, dvs. ska du sköta det själv (så kallad egeninkasso) eller ta hjälp av ett inkassobolag? Och vilka är fördelarna med att låta en professionell partner hjälpa dig med dina inkassoärenden?

Vi har listat sex tydliga fördelar med att outsourca inkassohanteringen:
1. Du kan fokusera på din verksamhet och få mer tid att utveckla dina tjänster och ta hand om dina betalande kunder.
2. Du sparar tid. Att löpande påminna och bevaka kunder som inte betalat är oerhört tidskrävande.
3. Vad är rätt tidpunkt, rätt forum och rätt betalsätt? Du slipper ha koll på när kunderna vill bli kontaktade, när de är som mest benägna att kunna betala – och vilket betalsätt de föredrar för att betala sin skuld.
4. Luta dig mot experter på den legala processen som följer inkassolagen och som vet hur den summariska processen hos Kronofogden ser ut och vad som ska göras om gäldenären till exempel flyttat utomlands eller sökt skuldsanering.
5. Du får ett snabbare kassaflöde och därmed minskar dina kreditförluster.
6. Du skyddar ditt varumärke när du låter en neutral tredje part ta hand om den svåra delen av betalningsprocessen.

När du sedan bestämt dig för att dessa fördelar med all tydlighet pekar mot att du vill outsourca inkassohanteringen finns det tre olika upplägg som kan bli aktuella:
1. Tredjepartsinkasso: du är fortfarande ägare till fordran men inkassobolaget driver in den åt dig.
2. Löpande köp: du väljer när i processen du vill sälja dina fordringar och om du vill föra över alla eller enbart vissa utvalda.
3. Portföljköp: du säljer utvalda fordringar vid ett av dig bestämt tillfälle.

Vill du diskutera hur en bra lösning för dig och ditt företag skulle kunna se ut, kontakta oss på 020-667 667 eller sales.se@arvato.com. Vi ser fram emot att höra från dig – vi kan inkasso och vill gärna jobba med dig och ta hand om dina kunder på bästa sätt som gör att de både betalar och kommer tillbaka.

Vill du läsa mer om inkasso och vilka tjänster vi erbjuder Arvato Sverige – klicka här

Missade du vårt webinar om “Hur du får betalt och kan fokusera på din affär”, kan du se på det i efterhand här

7 viktiga begrepp inom inkasso du bör känna till:
1. Gäldenär: din kund som inte betalt.
2. Borgenär/fordringsägare: du/ditt företag som har en fordran.
3. Inkassokrav: starten på inkassoprocessen.
4. Kronofogden: myndighet som fastställer fordran och som mäter ut pengarna åt fordringsägaren.
5. Betalningsföreläggande: fastställelse av fordran, utförs av Kronofogden.
6. Exekutionstitel: utslag/dom som behövs för att kunna begäran utmätning via Kronofogden.
7. Betalningsanmärkning: när Kronofogden fastställt en skuld mot en privatperson – eller när ett betalningsföreläggande inges mot ett företag.

Relaterade inlägg